ბაზარზე ჟანგბადის მოთხოვნილება მუდმივად იზრდება, ხოლო ინდუსტრიის კონცენტრაცია დაბალია.

ოქსიგენატორები არის მოწყობილობები, რომლებიც გამოიყენება აკვაკულტურის ინდუსტრიაში თევზის მეურნეობისთვის, ძირითადად ამოძრავებს ენერგიის წყაროებს, როგორიცაა ელექტროძრავები ან დიზელის ძრავები ჰაერიდან ჟანგბადის სწრაფად გადასატანად წყლის გარემოში.ოქსიგენატორები გადამწყვეტ როლს ასრულებენ, როგორც არსებითი მექანიკური მოწყობილობა აკვაკულტურის პროცესში.მათი ფართო გამოყენება არა მხოლოდ აძლიერებს წყლის პროდუქტების გადარჩენის მაჩვენებელს და მოსავლიანობას, არამედ ეფექტურად ასუფთავებს წყლის ხარისხს, რაც უზრუნველყოფს მეურნეობის უსაფრთხოებას.ისინი შეესაბამება ჩინეთის აკვაკულტურის ინდუსტრიის მაღალი ხარისხის და მდგრადი განვითარების მოთხოვნებს, რაც მათ თანამედროვე წყლის მეურნეობის სტანდარტულ კომპონენტად აქცევს.ხელმისაწვდომია სხვადასხვა სახის ჟანგბადის პროდუქტები, მათ შორის იმპულსური ჟანგბადატორები, წყლის ბორბლიანი ჟანგბადები, სპრეი ოქსიგენატორები და რეაქტიული ოქსიგენატორები და სხვა.მათ შორის, იმპულსური და წყალგამტარი ჟანგბადები მიეკუთვნება ლოკალიზებულ ჟანგბადის ტიპებს და ფართოდ გამოიყენება სხვადასხვა წყლის მეურნეობაში.

ვინაიდან ისეთი ინდუსტრიები, როგორიცაა აკვაკულტურა, აგრძელებენ განვითარებას და განიცდიან ტრანსფორმაციას და განახლებას, ჟანგბადის პროდუქტის ხარისხისა და მუშაობის მოლოდინი თანდათან იზრდება.სამომავლოდ, არაფასის კონკურენტული ფაქტორები, როგორიცაა ბრენდი, ხარისხი, მარკეტინგი და სერვისი, სულ უფრო მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს ბაზრის კონკურენციაში.ჟანგბადის მწარმოებლები, რომლებსაც აქვთ უპირატესობები ბრენდის აღიარებაში, ტექნოლოგიაში, სადისტრიბუციო არხებში და მასშტაბებში, უკეთესად იქნებიან პოზიციონირებული, რათა ზუსტად დაამიზნონ ბაზარი და უკეთ დააკმაყოფილონ მომხმარებლების მრავალფეროვანი საჭიროებები.მცირე საწარმოები შეზღუდული მასშტაბით და მოძველებული ტექნოლოგიით შეიძლება განიცდიან ორმაგ ზეწოლას ხარჯებსა და გაყიდვების ფასებზე.გარკვეული მსხვილი საწარმოების კონკურენტული უპირატესობები თანდათან უფრო შესამჩნევი გახდება.მოსალოდნელია, რომ ეს უფრო დიდი კომპანიები გამოიყენებენ თავიანთი ადრეული უპირატესობების ტექნოლოგიას, დაფინანსებას, ბრენდის აღიარებასა და სადისტრიბუციო არხებს, რათა გააძლიერონ თავიანთი კონკურენტუნარიანობა, რაც გამოიწვევს კონკურენტულ ლანდშაფტს, სადაც „ძლიერები ძლიერდებიან“.


გამოქვეყნების დრო: სექ-06-2023